Forside » Synlig ledelse

Synlig ledelse

For et stykke tid siden stødte jeg igen ind i den klassiske, ”vi skal have mere synlig ledelse” diskussion. Her udtrykt ved, at skolelederne skal have mere tid til at tale med den enkelte lærer.

Jeg synes det er utrolig vigtig, at leder og medarbejdere taler sammen, men hvis definitionen på synlig ledelse bliver om man siger godmorgen eller hvor tit man taler sammen, så vil slaget altid være tabt. Synlig ledelse ikke er lig, at hver leder hver dag har en 1:1 samtale med alle sine medarbejdere. Det er ikke fysisk og praktisk muligt i den måde vi har organiseret os og givetvis heller ikke nødvendigt eller effektivt.

Synlig ledelse handler også om

  • at have en vision for sin driftsenhed, at melde denne vision ud, så den står klart og tydeligt for medarbejderne, så medarbejderne har lyst til at arbejde i retning af visionen. 
  • at ledere kommunikerer deres budskaber klart, så de kan forstås af alle.
  • at have holdninger og kommunikere disse holdninger
  • at være til rådighed, når der er brug for det
  • konsekvens

Synlig ledelse er i min optik udtryk for, at der er en klar bevidsthed om de ledelsesmæssige beslutninger og deres afsæt samt at der fastholdes en konsekvent og retfærdig kurs. Hvis synlig ledelse alene adresseres som et spørgsmål om fysisk tilstedeværelse, vil der altid være et underskud af synlig ledelse i en organisation af vores størrelse og kompleksitet. Som Yvonne Evers siger, så handler det om at tage ejerskab af det lederskab man har fået.

Når det er sagt, kan der godt være en pointe i, at vi måske har for få ledere? Vores justering af kommunens kurs på en række områder, vil i en række situationer hos flere medarbejdere blive oplevet som man går på kompromis med fagligheden og bedst praksis. Dette kan skyldes økonomiske hensyn, politiske prioriteringer eller andre hensyn. I disse situationer, er det afgørende, at lederne er i stand til dels at forstå og forklare årsagen til de forskellige valg samt være i stand til at fastholde en kurs, hvor de faglige valg sættes ind i en ramme, der er givet af politiske eller administrative beslutninger.

Arbejdet med at sikre en tættere kobling mellem politik og administration, herunder effektstyring, vil kræve mere ledelse. Flere ledere, der er tæt på medarbejdernes dagligdag og står til rådighed for sparring, dialog med videre. Således vil der på en række områder blive etableret flere ledelsesfunktioner over den kommende tid.

De flere ledere skal dog ses i lyset af et generelt arbejde med at kompetenceudvikle hele organisationen og lægge så meget ansvar ud til medarbejderne som muligt, således vil der være tale om en udvikling, der går begge veje. Lidt poppet har et af sloganene i organisationsjusteringen således været, at ”ledelse er for vigtigt til at overlade til ledere alene”.

Claus

Kommentarer

Hej Claus
Beklager, at jeg først ser dette indlæg om synlig ledelse nu. Det er formodentlig affødt af hovedMEDudvalgets årlige drøftelse med økonomiudvalget om budgettets konsekvenser for personale- og arbejdsforhold mandag d. 10. august 2015. Ved den lejlighed fremkom der forskellige udsagn vedr. synlig ledelse - eller rettere manglende synlig ledelse.
Ledelse/"god ledelse" er der mange meninger om, og det skal ses fra mange sider og vinkler - bl.a. udfra fagområdet og på hvilken side af bordet man sidder.
Du starter med at referere til skoleledelse, så det vil jeg udelukkende holde mig til. Det har jeg, om ikke forstand på, så da en holdning til. Dels som lærer på 35. år og dels gennem mit arbejde som TR og kredsstyrelsesmedlem i Lolland-Falsters lærerforening samt samarbejde med ledere på alle MED-niveauer i Guldborgsund Kommune.

Jeg er for så vidt overhovedet ikke uenig i dine betragtninger om ledelse i dit blogindlæg. Ledelse handler selvfølgelig ikke kun om at sige god morgen, eller, hvor tit man taler sammen. Det gør det også, men det handler om meget mere - også mere - eller noget andet - end din oplistning, der er noget teknisk/mekanisk, hvor jeg savner noget personlig engagement, involvering og investering i arbejdspladsens kerneopgave
Om der mangler flere ledere ved jeg ikke. På skoleområdet er der i hvert fald ikke brug for færre. Det viser praksis og erfaringer fra andre kommuner med al tydelighed. Man burde i stedet først se på ledernes opgaver. Er der opgaver, der kan undlades eller outsources?  

I samarbejde med Alfred Josefsen har Danmarks Lærerforening givet 7 bud på god skoleledelse http://www.dlf.org/politik/udviklingsprojekter/god-skoleledelse 
Et af dem handler om nærværende ledelse, hvor ledelse tager sit udgangspunkt i der, hvor det vigtigste i folkeskolen (arbejdspladsen) forgår, nemlig der, hvor lærerne møder eleverne - i undervisningssituationen (kerneopgaven). Antagelsen for dette ledelsessyn er: "At man kan ikke lede noget, man ikke er i kontakt med". 

Jeg vil kraftigt opfordre til at se videoen om nærverende ledelse med Alfred Josefsen (5 min.) - link: https://vimeo.com/103383399

Det er denne form for synlig og nærværende ledelse lærerne efterlyser. Desværre er lederne for travl beskæftigede med andre opgaver.

Birger Petersen
Lærer Nørre Alslev Skole
TR, FTR Guldborgsund Kommune
Næstfmd. Lolland-Falsters Lærerforening 

Hej Claus,

Jeg synes det er spændende, at læse dine tanker.

Kunne du blive inspireret til, at tilføje nedenstående også?
- Gennemslagskraft (kan jeg træffe beslutninger der er sunde for organisationen som helhed)
- evne til at håndtere konflikter i opløbet
- Vilje til at være risikovillig i forhold til nytænkning og innovation (evne til at acceptere fejl og forsøg)

Jeg er ikke nødvendigvis enig i, at der er brug for flere ledere i en organisation. Jeg tænker, at man i en effektorienteret organisation forinden, har gransket det eksisterende ledelsesmateriale og på baggrund af trivselsmålinger, APV eller 360 graders evalueringer, iværksætter systematisk lederudvikling, som understøtter ledelsen i at udvikle personlige ledelsesegenskaber, som betyder så uendeligt meget i forhold til om ledere opfattes som synlige og gode ledere.

Måske kan det svare sig at ansætte et mindre team af fagligt kompetente udviklingskonsulenter og en HR-Udviklingschef, som kan arbejde med strategi og design af lederudvikling og coaching af ledere i Guldborgsund Kommune. 
Det vil måske være en billigere måde at opnå effekt og forankring også på den lange bane.

De bedste hilsner,

Christina Sylvest
 

Tilføj kommentar