Forside » Robotterne kommer

Robotterne kommer

Jeg følger med i serien Westworld, der fortæller en spændende historie om forholdet mellem mennesker og robotter. I serien bygges spændingen op med afsæt i, at robotterne i højere og højere grad opbygger en bevidsthed og erindring, der gør dem til en trussel for menneskerne. På trods af faren fra robotterne, så er det faktisk robotterne man har mest sympati for. Spændende og tankevækkende serie.

Det er også et spændende og tankevækkende projekt, der er i gang i Pension Danmark, hvor man systematisk har indført robotter i den administrative sagsbehandling. Nok ikke med så mange plot twist og så meget sex som i Westworld, men med vidtgående perspektiver.

Under titlen ”Projekt 100 kr.”, har man i Pension Danmark siden 2011 arbejdet med at reducere omkostningerne pr pensionskunde fra godt 400 kr. til 300 kr. Projektet er bygget op omkring 5 såkaldte kontor robotter, der har betydet en automatisering af ca. 100 processer i den løbende sagsbehandling.

Eksempelvis har man automatiseret håndteringen af sagsgangene i forbindelse med kritisk sygdom, hvor man eksempelvis har automatiseret scanning af lægejournal, kontrol af udbetalingskriterier, udbetaling, eventuel betaling af lægehonorar og skatteindberetning heraf, indmeldelse i patientforening samt push af ringeopgave til sygeplejerske m.m.

Jeg var på besøg hos Pension Danmark forleden, hvor vi hørte om deres projekt 100 kr., og hvor vi så en film, der viste automatiseringen. Filmen viste en fejlretningsproces, der typisk ville tage 30 minutters manuelt arbejde for en erfaren sagsbehandler. Robotten klarede opgaven på 1 minut og 40 sekunder.

De vedlagte slides giver et mere detaljeret indblik i processen og de konsekvenser, det har haft for eksempelvis den samlede ventetid.

Jeg tror ikke, at vi i Greve lige om et halvt år er klar til at indføre kontorrobotter. Men når man ser, hvordan eksempelvis Københavns kommune har indført robotter, så er det kun et spørgsmål om relativt kort tid, før vi ser det mere udbredt i andre kommuner. Det er svært at sige nej til bedre service og effektiviseringer på samme tid.

Når robotteknologien udbredes i administrationen, bliver den vigtigste øvelse at drøfte, hvilke konsekvenser det får for de ansatte. Hvordan sikrer man at robotterne bruges til at frigøre tid til forbedret service? Hvordan gennemføres automatiseringsprocesserne? Hvilke områder står først for? Hvordan er man kollega med en robot? Sådanne drøftelser skal vi have flere af og vi skal fokusere på, hvordan robotterne kan ses som en hjælp eksempelvis, der hvor der mangler arbejdskraft eller hvor processerne er meget standardiserede. Altså med andre ord, hvordan introduktionen kan blive en tryg proces.

Som man kan se, var processen i Pension Danmark meget lang. Det har haft den klare fordel, at medarbejderne har fået ejerskab og tillid til processen og ikke set det som et trussel. Den erfaring tror jeg er helt central i forhold, at få skuldrene ned i forhold til at se mulighederne for en forbedret og mere spændende arbejdsdag. For robotterne kommer, men helst på en klog måde.

Claus

Kommentarer

Det er et meget spændende emne. Spørgmålet har været før været stillet om "hvad, der kan disrupte en kommune". Her er måske en del af svaret når det gælder kommunen som en fysisk orgaisation. Hvis det er myndighedsopgaven, der i sidste ende er eksistensberettigelsen for kommunen som vi kender den i dag - har denne teknologi nogle endnu mere vidtgående perspektiver.

Der er dog efter min mening én ting som ikke kan erstattes af robotter (myndighedsopgaven) eller udliciteres (alle serviceopgaverne) - nemlig facilitering af politisk lederskab og et meningsfuldt fællesskab blandt borgerne. Her fremstår en stor og væsentlig opgave som alle aspekter af "sam-" (samskabelse, samproduktion etc.) peger på. I stedet for myndighedspersoner, skal vi måske i fremtiden være facilitatorer i lokalsamfundet? For det tror jeg ikke robotter kan - og så er de også virkelig dårlige til at gå på trapper :-)

Relevant perspektiv og i virkelighed hele kernen i overvejelserne. Hvordan får vi skabt endnu mere tid til det, der fylder og det som sikrer den fremtidige udvikling af kommunerne

Vi har allerede robotter som en super hjælp som vist nedenfor. Det nye er at de nu også er på vej til at understøtte det administrative arbejde

Tilføj kommentar