Forside » Portefølje styring

Portefølje styring

Vi er på vej med at indføre noget så sexet som portefølje styring. Ordet er svært at stave til og ikke lige en naturlig del af mit ordforråd.

Porteføljestyring handler om at have overblik over projekter og daglige arbejdsopgaver - og over hvordan de påvirker af organisationen. Det handler også om at have overblik over afhængigheder mellem projekterne og nøgleressourcer og at skabe et bedre beslutningsgrundlag for prioritering af projekter.

Nogle kan med rette have den holdning, at vi har sat rigtig mange skibe i søen over den sidste tid. Og tvivle på om skibene alle kommer både godt til og fra kaj, sejler i den rigtige retning osv.

For at sikre et større overblik over hvad vi har i gang og hvor samt ikke mindst hvilke ressourcer, der trækkes på, etablerer vi det, der kaldes porteføljestyring. Link

Ud over et bedre overblik, så er det mit håb, at vi også får skabt en større tydelighed over hvad det er vi vil med de forskellige projekter. Bedre økonomi, højere service, nye løsninger, bedre trivsel og andre hensyn er sådan set alle legitime afsæt for de forskellige projekter, men udfordringen er ofte, at vi ikke vurderer projekterne på den samme vægt – at vi ikke har en stringent tilgang til at sammenligne projekterne og fastlægge, hvornår noget er en succes.

Eksempelvis roder vi tit rundt mellem følgende 4 typer af forbedringer:

  • Administrativ innovation: Bedre ressourceudnyttelse. Mere for de samme ressourcer eller færre ressourcer til det samme internt i en enhed. Det er en dagsorden, som rigtig mange offentlige institutioner fokuserer på i dag. 
  • Service innovation: Forbedring af serviceoplevelsen for den enkelte borger eller virksomhed i mødet med det offentlige. I praksis kan det være en ny digital selvbetjeningsløsning eller en ny service, som opleves som en forbedring.
  • Policy innovation: Påvirkning af borgere og virksomheders adfærd i den retning, som politikkerne ønsker. Her er ikke fokus på den enkelte borger eller virksomhed, men på de samlede effekter.
  • Demokratisk innovation: Gennemsigtighed og retssikkerhed i den offentlige forvaltning samt empowerment af borgerne. Her er fokus at udvikle gode demokratiske ”borgere”, som forstår og accepterer den offentlige forvaltning og politik. 

Mit stille håb er, at vi lykkes med at have bedre styr på, hvilke vægte vi vurderer de forskellige projekter på. Det er nu engang lettere at være en succes (eller fiasko) når man kender den bane, der spilles på…

Claus

Kommentarer

Det er meget positivt, at du som direktør påpeger vigtigheden af at porteføljestyring er et væsentligt værktøj til at styre udviklingen af organisationen. Tak for indlægget!

Tilføj kommentar