Forside » Politisk hjælp

Politisk hjælp

I dag har vi hele dagen arbejdet med at komme tættere på et oplæg til kommuneplanstrategi for den kommende kommuneplanperiode. Det er der som sådan ikke noget nyt i, men vi har gjort det på en ny måde. Vi har nemlig fået politisk hjælp til at lave det oplæg, der senere skal indgå i de traditionelle politiske processer.

Normalt ville vi på det her tidspunkt have forskellige processer i gang i administrationen, der ender op med et oplæg til den politiske proces. Dette har vi lavet om og inviteret byrådet med på banen allerede i den indledende fase. Altså i den fase, hvor vi er meget langt fra at have det endelige bud.

Knap 60 politikere og ansatte mødte således op i morges på Sakskøbing Hotel for at drøfte, hvad vi fremover bør fokusere på – og derved indirekte også, hvad vi ikke skal fokusere på. Spillereglerne var anderledes end normalt i processer med politisk deltagelse. Alle deltager havde samme rettigheder og der var i høj grad lagt op til, at man dels udfordrede hinanden og fik bragt viden og fakta i spil. I det hele taget havde vi gjort meget ud af at have viden repræsenteret fra alle kommunale områder.

Jeg synes det var en super god dag, hvor man på ret konstruktiv vis fik talt sig ind på, hvad der bør være i fokus. Og hvor synsninger blev udfordret – skal vi fx satse på turisme, når det ikke skaber ret mange jobs og når vi måske ikke har den særlige fordel, der differentierer os fra de mange andre gode og spændende turiststeder i Danmark. Måske i en mere modereret form, der kobler turisme på de erhverv, hvor vi er eller kan blive stærke? Sådanne diskussioner var der rigtig mange af. Diskussioner, der er nødvendige, hvis vi skal frem til den sammenhæng mellem politik, budget og effekt, som er ambitionen i kommuneplanstrategien.

Du kan se en del af rammeoplægget her og læse mere om eksempelvis styringsblomsten her

Med dagen i dag, har vi taget fat på en ny måde at arbejde sammen på, også fordi, der deltog ”almindelige” borgere, der havde helt andre vinkler end politikerne og os embedsfolk. Vi er langt fra i mål, men er i gang med en proces, hvor vi løbende øver os på at blive bedre til at ramme et produkt, der også rent faktisk kan bruges som afsæt for den ”rigtige” udvikling af kommunen. Ligesom dagen har været en vigtig øvelse i at kunne arbejde sammen på nye måder, måder der både udfordrer politikere og administration i forhold til vores traditionelle roller.

Lidt lige som denne hund, der bestemt ikke er bleg for at øve sig….:-)

Claus

Kommentarer

Meget opløftende at læse!

Mh. Kirsten Sydendal

Tilføj kommentar