Forside » Nyt styringsgrundlag - tillid, forenkling og dialog

Nyt styringsgrundlag - tillid, forenkling og dialog

For mig er det også politik, når jeg engang i mellem interesserer mig for de helt små detaljer”.

”Når man oplever, at administrationen ikke arbejder i den retning som man vil politisk, så tyr vi til at lave en ny politik, der er endnu mere detaljeret”

Ovenstående citater er nogle af de input jeg har noteret fra gårsdagens temamøde i byrådet om et nyt styringsgrundlag og de rammesætter meget godt det som er udfordringen i det eksisterende samspil. Der er ikke nødvendigvis en rød tråd fra det politiske niveau hele vejen ned gennem organisationen og det er nogle gange uklart, hvad der ligger på henholdsvis den politiske og den administrative bane.

Jeg har tidligere skrevet om vores omkring 100 strategier, målsætninger og retningslinier, hvordan de kan være svære at styre efter selv for den mest spejderagtige leder i organisationen – man kan simpelthen ikke skabe sig et overblik og retningerne er desuden tit forskellige fra politik til politik.

Nedenstående billede er en printet udgave (…på begge sider) af kommunens nuværende styringsgrundlag.

Temamødet i går var bygget op omkring et bud på et nyt styringsgrundlag som du kan læse i udkast her. Groft sagt kan man sige, at vi har fokus på 3 ting, tillid, forenkling og dialog.

Tillid slog borgmesteren an i sin indledning ved at efterlyse en refleksion i byrådet om, hvorvidt man politisk er med til at fremme en kultur med mistillid. Hun henviste blandt andet til en tankevækkende udtalelse fra min forgænger i Greve, der siger om usunde ledelseskulturer: 

”Der er de her "varmesøgende missiler", der har sat sig et eller andet mål, og hvis ikke borgmesteren og kommunaldirektøren kan tale dem ned, så er der kun én udgang; at den pågældende chef finder et nyt job eller bliver fyret, for det er simpelthen umuligt at være der.” 

Forenklingen ligger i en ambition om i fremtiden kun at have 6-8 overordnede målsætninger, der angiver de retninger kommunen skal udvikle. Tanken er, at bygge en styring op, der har som fokus dels at styre efter disse overordnede retninger i hele organisationen og hvor man løbende afrapporterer på de indsatser, resultater, processer mv., der har interesse og relevans på de forskellige niveauer af det politisk administrative samspil.

Endelig omkring dialog, er ambitionen mindre skriftlighed og flere samtaler. Selvfølgelig skal der være skriftlighed i de forskellige sager, men før sagerne bliver sager og før den politiske retning lægges fast, er der brug for at skabe rum, hvor faglige og politiske hensyn mødes. Rum, der kan være med til at fremme den gensidige forståelse og derved påvirke den endelige retning. Som det er nu, består meget af det politiske arbejde i, at der udarbejdes administrative bud på, hvordan forskellige problemstillinger og retninger gribes an. Dette kan man groft sagt være politisk enig eller uenig i. Fremadrettet vil vi tilstræbe mere dialog, også selv om det sikkert på den korte bane tager mere tid. På den lange bane giver det – efter min opfattelse – mindre frustration og en højere grad af tillid.

Meget apropos så var der på gårsdagens byrådsmøde en lang ophedet debat om det rimelige i at man i et lokalplanforslag lægger op til, at der på et enkelt område kan bygges mere i højden end i dag. Dette talte jeg i dag med den konkrete sagsbehandler om og sagsbehandlerens reaktion var egentlig meget sigende som illustration af, hvor samtale ville fremme forståelsen. Han havde den vinkel, at der jo var tale om et stort forslag, hvor det med højden jo kun var en lille del af en lang række tiltag. Dette er teknisk set korrekt, men alligevel et godt eksempel på, at vores faglige fokus nogle gange er blindt for de helt særlige politiske vinkler og hvad der er følsomt lige her i Greve kommune.

Jeg nævner ikke eksemplet for at hænge den konkrete medarbejder ud, han har handlet fuldt ud korrekt, men fordi det var en meget tydelig illustration på, hvordan vi nogle gange er i forskellige rum alt efter om vi taler politik eller administration. Rum, der gerne skal have slået væggene ned.

Claus

Kommentarer

Jeg arbejder med byggetilladelser i odense Kommune. Sikkert et projekt lokalplan. Så er det måske mere politikere og nogle developere der skal blive enige om hvad der er god udvikling i Greve. Men grundlæggende bør systemet indrettes mere efter at kommer til som sagsbehandler at fostå hvad der betyder noget for dem der bliver involveret i sagerne. Der kan processen omkring lokalplaner være temmelig tungt. En proces hvor man kan udvikle sammen med omgivelser er at fortrække udfordringen kan her være at man ofte først skal opleve noget før en d man kan forholde sig til det. Det vil kræve noget kreativitet at arbejde med den dimension. Men eller det rigtigt at der er alt for meget at styre efter. Politikerne at de skaber udvikling ved at vedtage en strategi. Det vigtigste er eksevering af strategien. den skal man virkelig tænke over inden man beslutter noget  

Tilføj kommentar