Forside » Kommunale høringer

Kommunale høringer

Som jeg har skrevet om flere gange, er vi ved at justere hele vores model for samarbejdet i kommunen. Ambitionen er at skabe en højere grad af sammenhæng på tværes af organisationen og mellem det politiske niveau og det man – i mangel af et bedre ord – kalder administrationen.

Indtil nu har vi brugt meget tid på at gøre os klar til den nye måde at arbejde på og jeg forstår sådan set godt, at der efterhånden er en vis utålmodighed i forhold til at komme i gang med den ”nye” måde at samarbejde på.

Som det er forsøgt at illustrere med nedenstående figur, er det fint, at vi nu har fået lavet et styringsgrundlag, der fastsætter sammenhæng og hierarki i, hvordan vi styrer kommunens drift og hvordan styringen tager afsæt i nogle politisk formulerede målsætninger. Styringsgrundlaget kan imidlertid ikke stå alene, men kræver, at vi bliver skarpere på de forskellige roller i organisationen. Altså, at vi får et bedre fælles blik på, hvad det vil sige at være chef, leder, direktør, medarbejder, politiker osv – hvilke forventninger kan vi have til hinanden og så videre.

Til brug for arbejdet med at blive skarpere på rollerne, havde vi i torsdags inviteret tre konsulentbureauer. Det er i sig selv ikke særligt epokegørende at invitere eksterne specialister til at give deres bud på, hvordan de vil gå til en given opgave. Imidlertid havde vi lavet et andet set up end jeg i hvert tilfælde er vant til. De tre bureauer skulle ikke præsentere eller sende et bud til typisk direktionen, men i stedet til en langt bredere flok.

Vi havde samlet en gruppe på 15 mennesker, der var placeret forskellige steder i organisationen. Chefer, nøglemedarbejdere, institutionsledere, interne konsulenter, MED-repræsentanter og direktionen. Med afsæt i den gruppe lavede vi – i byådssalen – en slags høring af de tre konsulentbureauer.

Alle konsulenter havde fået samme opgave, nemlig at give deres bud på en proces frem mod et nyt ledelsesgrundlag samt at kigge på, hvordan vi har organiseret stabs og støttefunktioner, både centralt og i de enkelte centre. Hver præsentation var sat til 45 minutter med 15 minutters spørgsmål og det blev styret benhårdt. Når konsulenterne var ude af døren blev der gennemført en Kahoot, hvor vi tilkendegav, hvordan vi synes de havde præsteret på en række parametre. Den Kahoot havde alle tre konsulentbureauer fået på forhånd, så de vidste, hvilken vægt de blev vurderet på.

For mig var det yderst givtigt at få tre forskellige bud på den samme opgave og det gav mig et mere nuanceret billede af, hvordan vi bør gribe opgaven an. Det suppleres yderligere af, at det var meget inspirerende at opleve, hvordan der var opfattelser, bekymringer, indtryk mv., der gik igen i hele gruppen på 15, uanset organisatorisk placering. Mens der egentlig var færre forskelle end jeg havde troet ville være tilfældet.

Det er helt klart ikke sidste gang vi på den måde åbner beslutningsprocesserne op og får flere nuancer på banen.

Vi har endnu ikke truffet det endelige valg blandt de tre bud. Det skyldes ikke langsomlighed, men mere, at vi er blevet usikre på om opgaven skal skæres lidt anderledes til og om vi skal være endnu længere med at definere indhold og processer i styringsgrundlaget før vi tager fat på at definere rollerne endeligt. Men det er jo blot et udtryk for at processen har gjort os klogere.

Claus

Kommentarer

HØJ SKROTPRÆMIE

Skrot & Brugtbil Opkøber Vi Opkøber Din Udtjente Bil Eller Din Brugtvogn
www.skrotpriser.com Danmarks Højeste Skrotpræmie

SKROTPRISER

SKROTPRÆMIE PÅ SKROTBIL OG BRUGTBIL

Skrot din bil – Høj præmie! Sælg ikke før du har snakket med os. Skrotbiler

afhentes samme dag. Høj Skrotpræmie for din Skrotbil. Personbiler, Varevogne,

4×4, Brugte biler. Vi betaler altid Kontant for Skrot bil og dækker hele landet.

Afmelding af nummer plader og forsikring er med i vores service når vi

udbetaler skrotpræmien for din skrotbil. Høj Skrotpræmie hos Skrotbilerne. Vi

udbetaler Danmarks Højeste Skrotpræmie for din Skrot Bil. Vi køber skrotbiler,

Tilføj kommentar