Forside » Kill it

Kill it

Som omtalt tidligere holdt primo i går en afslutningskonference, der havde fokus på de nye risikobilleder i forbindelse med samskabelse, aktivt medborgerskab og hvad det ellers kaldes.

Mit afsæt for konferencen var, at vi står over for et paradigmeskift, hvor det bliver mere og mere tydeligt, at vi som kommuner ikke kan selv. Det er ikke nok at fokusere på den interne robusthed i kommunerne i form af økonomi, beslutningsgange, lean, tværgående tænkning osv. Det hjælper ikke så meget, hvis vi ikke har borgerne med, hvis ikke vi har den nødvendige opbakning.

Den problemstilling er naturligvis især central i en kommune som Guldborgsund, hvor demografien og økonomien ændrer vores vilkår. Hvis ikke der skabes en grundlæggende accept af nutidens udfordringer og nutidens løsninger, så har vi en udfordring, især hvis alt vurderes med fortidens briller.

Det bliver derfor mere og mere tydeligt, at samtidig med problemerne bliver mere komplekse, skal vi også i kommunerne tænke robusthed på en anden måde, hvor borgerne i højere grad bliver deltagere end modtagere og hvor robusthed handler om de historier og tiltag der i stadig højere grad bæres af andre end det kommunale. Det er lige meget, hvad vi i kommunen prøver at fortælle, hvis ikke borgerne fortæller det samme.

Man kan sige, at der er sket et skift fra at sætte retning til at give mening. Undgå at samfundet knækker over i manglende gensidig opbakning og forståelse.

På konferencen i går var der en fyr, Anders Folmer Buhelt, fra Ungdommens Røde Kors, der i den grad gav den gas og formåede at provokere forsamlingen. Han slog simpelthen alt ihjel.

Nu gik det hurtigt, men jeg har noteret følgende budskaber fra Anders:

 • Slå frivilligheden ihjel
  • Det må ikke kræve et bestemt logo eller foreningsmedlemskab at tage et medansvar
  • Civilsamfundet må ikke blive en parkeringsplads for skyld. Der hvor vi kigger hen, når noget ikke virker
  • Begrebet de frivillige bliver et os og dem, hvor de frivillige er et add on til det offentlige
    
 • Slå borgeren ihjel
  • Stop med at fortælle nogen, at de er udenfor. At man møder andres løsninger til brug i sit liv
  • Stop med at møde børn med bestemte sociale profiler med forventninger om, at de ikke lykkes
  • Tro på at også de svage og psykisk syge kan byde ind med noget i fællesskabet
    
 • Slå normalitetsbegrebet ihjel
  • Ved at holde alt op imod et normalitetsbegreb, der er idealet for der hvor man skal hen, så presser man alt for hårdt på i fht aldrig at kunne opnå en succes
  • Skab rammer for forpligtende fællesskaber med forskellige livs- og boformer
  • Hav blik for andre billeder på det gode liv, ikke alle har samme drømme og behov
    
 • Slå projektmageriet ihjel
  • Turde have tillid til, at man sammen kan ændre kommunens drift, uden at alt skal være organiseret i projekter. Projekter, der så lukkes ned igen
  • Invitere ind i kernedriften
  • Viderefør det der virker frem for at hoppe fra tue til tue

 • Slå systemtænkningen ihjel
  • Fjern de faste aktørers indgroede systemlogik
  • Vær ambitiøse
  • Hellere én god løsning end mange dårlige (alibi)

Det var forfriskende med et provokerende bud på nye tænkninger, men også imponerende at se hvor stort et professionelt arbejde man allerede laver i Ungdommens Røde Kors.

Anders’ pointer blev i øvrigvt understreget af professor Jacob Torfing, der kunne dokumentere, at kommunerne især samarbejder med frivillige og andre, når nye løsninger skal rulles i gang. Sjældent har man borgerne med, når der skal designes nye løsninger og endnu mere sjældent – nærmest aldrig – har man borgerne med til at bestemme, hvor det er man sætter ind med nye løsninger.

Claus 

Kommentarer

Spændende indlæg, som giver god mening for mig som medarbejder - det er en retningsangivelse, som jeg føler, jeg kan være med til at give substans, som jeg kan se mig selv i. Fyldt med risici, men nødvendigt.

Tilføj kommentar