Forside » Inspiration fra politiet

Inspiration fra politiet

Jeg har lige været to dage på ToplederCamp med fokus på topledelsesudfordringer anno 2016. Den årlige ToplederCamp er en fin anledning til at mødes på tværs af staten, regionerne og kommunerne for at tale om ledelse og hvad der gør sig gældende på tværs af den offentlige sektor.

En stor del af arbejdet har gået med at validere og kommentere på et oplæg om rammevilkår og udfordringer i offentlig topledelse. Oplægget er lavet en bredt sammensat gruppe og indeholder blandt andet bud på nye redskaber til refleksion og dialog om topledelsesudfordringer og toplederens virkemidler. Som det altid er med sådanne værktøjer, så er det ikke sikkert de fuldt ud dækker lige det behov man selv har, men jeg tror nu nok, at oplægget vil give anledning til nogle fornuftige refleksioner om, hvor man står som offentlig topleder forskellige steder i den offentlige sektor.

På vores Camp var der også et indlæg fra rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, der gjorde stort indtryk på mig. Højbjerg fortalte om, hvordan man gennem de seneste år har arbejdet med at gøre politiet forandringspararte i forhold til at kunne håndtere store og uforudsete forandringer. Han brugte begrebet Game Changers som udtryk for de væsentlige ændringer i politiets opgaver, der skal håndteres inden for rammerne af den aftalte økonomi. De helt store game changers har været:

  • Stigningen i bedrageri og IT-kriminalitet – også på tværs af grænserne
  • Terrortruslen – især efter Paris og Krudttønden
  • Flygtningsstrømmen – især grænsekontrollen fra januar i år
  • Det ændrede mediebillede, hvor der er krav om konstant tilstedeværelse

Jens Henrik Højbjerg gav et billede af, hvordan politiet i løbet af kort tid har skulle omorganisere, kompetenceopbygge og i det hele taget tænke ledelse på nye måder. Eksempelvis ved at der i løbet af kort tid er 1.200 politifolk, der arbejder med helt nye opgaver.

Jeg er godt klar over, at man ikke en til en, kan oversætte fra politiet til kommunerne, men det var interessant at høre om, hvordan man i politiet har erkendt forandringen og stigende kompleksitet som et grundvilkår. Der var ikke meget panserbasseromantik tilbage..

Og ser man på de værktøjer, der er taget i brug i politiet, ja så kunne det forveksling godt ligne noget fra et ledelsesseminar i en kommune:

  • Fokus på yderligere professionalisering af kerneopgaven (beredskabet og efterforskning)
  • Fælles standarter og opgavefællesskaber
  • Situations- og operationscentre
  • Mere ledelse – centralt og lokalt
  • Uddannelse, nye kompetencer og opgaveglidning
  • Prioritering og effektivisering

Så lidt sammenligning kan der godt være grundlag for.

Et andet indtryk i den mindre tunge ende, var en snak jeg havde med en række kommunale kollegaer. Vi kom til at tale om rammerne for det politiske arbejde og det var ret slående, hvor forskellige rammerne er fra kommune til kommune. Eksempelvis er jeg blevet vildt overrasket over at opleve, hvordan man i Greve ikke rejser sig op, når man har ordet på et byrådsmøde og at man ikke tiltaler hinanden med efternavn. Det har jeg været "vant" til i mine tidligere kommuner. På samme måder, var der store forskelle mellem kommunerne på, om man læser protokollen op eller ej, hvem, der har hvilke roller på et byrådsmøde osv. Ikke ting, der ændrer ved de grundlæggende opgavevaretagelser, men måske alligevel er med til at forme forskellige kulturer.

Claus

Kommentarer

Tilføj kommentar