Forside » Ild i øjnene

Ild i øjnene

Politikere skal have ild i øjnene”, sådan sagde min kollega Frank E. Andersen fra Gentofte kommune, da han besøgte Greve kommunes lederseminar. Frank fortalte om, hvordan man i Gentofte er lykkes med at udvikle nye metoder og mødeformer for at lave politisk arbejde. Former, der giver politikerne ild i øjnene.

Politikerne her i kommunen fik også ild i øjnene som en del af vores lederseminar, da de på aktiv og engageret vis var en stor del af programmet. Det var fedt at opleve!

Som jeg har beskrevet tidligere, så har vi haft en proces med frit lejde til at pege på alt det, der er en udfordring eller bøvler i den kommunale hverdag. Det førte til et hav af udfordringer som vi gennem en række processer kogte ned til 11 overordnede udfordringer.

De 11 udfordringer blev før sommer præsenteret for byrådet af nogle af de medarbejdere, der så at sige lever med eller i udfordringerne. Politikerne havde i den forbindelse 3 ekstra udfordringer, så vi altså var oppe på 14 udfordringer.

Der er jo en grund til at udfordringerne er udfordringer og ikke noget vi bare kan fikse. Eksempelvis er det en udfordring, at der er en stigende afstand mellem serviceniveauerne og borgernes forventninger, den bold triller vi ikke lige i mål på en formiddag…

Byrådet valgte derfor, at vi går videre med 2 af udfordringerne, nemlig at Greve kommune ikke er attraktiv nok som arbejdsplads og tidlige indsatser i alle aldre og manglende sammenhænge på tværs. To elefantstore udfordringer.

Hen over sommeren har der været arbejdet med, hvilke nye, anderledes, tværgående og skæve indsatser vi kunne sætte ind med for at minimere de to udfordringer. Vi har ikke lagt op til at angribe hele elefanten men dele af den.

Arbejdet med at nedbryde udfordringerne har været drevet af et hav af kommunens mange ledere, der på kryds og tværs og hen over sommerferien har arbejdet sig i dybden med, hvordan man kunne gå til opgaven. Her har der været input og bidrag fra personer, der på forskellige vis er en del af udfordringen men også fra nogle, der så at sige er længere væk fra. Dette har i sig selv været en øjenåbner i forhold til at udfordre hinanden og udvide hinandens perspektiver.

I torsdags blev byrådet så præsenteret for arbejdsgruppernes bud på, hvilke målgrupper vi bør tage fat i, hvilke indsatser, der skal til og ikke mindst hvilke resultater og effekter der vil kunne skabes. Grupper af 2-3 politikere speeddatede de forskellige indsatser og fik på 11 minutter hvert sted præsenteret målgruppe, resultater, effekt og konkrete indsatser.

Efter den intense speeddating var det så politikernes tur. Alle ledere blev lukket ind i rummet (ca. 140 stykker) og fordelte sig rundt om de forskellige stationer af politikere. Politikerne skulle nu fortælle om, hvad de synes om de forskellige forslag, hvorefter der var debat mellem lederne og politikerne. Det var super intenst og en god oplevelse for alle parter.

Lederne fik et blik for de forskellige politiske logikker og det faktum, at man politisk ikke køber et hvert argument, også selv om det er nok så fagligt funderet. Politikerne fik et blik for dels hvor mange og forskellige ledere vi har og dels for, hvordan lederne brænder for deres områder og for at skabe de bedste løsninger.

Jeg synes det var spændende at se, hvordan der opstod helt andre dynamikker end normalt i det politiske arbejde. Der var ikke forberedt i detaljer, hvordan tingene skulle ende, men det var op til de dialoger, der udviklede sig. Denne form for politikudvikling, hvor politikere og fagfolk mødes tidligt i processen, tror jeg helt klart vi skal have mere af. Mere lys i øjnene.

Inputs fra de forskellige forløb koger vi nu sammen og lægger ind i de mere traditionelle beslutningsspor, men måske skal vi igen bryde rammerne et par gange inden vi er helt færdige med at spise elefanterne.

Claus

Tilføj kommentar