Forside » HR-partnerskaber - både ens og forskellige

HR-partnerskaber - både ens og forskellige

Frem til 2012 arbejdede jeg som vicekommunaldirektør i Gribskov, hvor vi talte om begrebet HR-partnerskaber. Ideerne bar partnerskabsbegrebet er i høj grad udviklet af Vibeke Holm, der var en ildsjæl og formåede at holde fast i tankerne. Jeg husker de første spæde tanker om, hvor vi kunne komme hen og derfor er det fedt at se på nedenstående videoer, hvordan det er lykkes at fastholde partnerskabsbegrebet.

Videoerne forklarer glimrende, hvad der ligger i begrebet HR-partner, så det vil jeg ikke bruge så meget plads på. Med min forsimpling handler det om, at HR tænkes systematisk ind i den enkelte leders ledelsesrum, således at HR-partnerne hjælper den enkelte leder med at varetage sin ledelse, men også overtager en del af ledelsesrummet for at sikre kvalitet og rød tråd i forhold til hele organisationens behov for en stringent og professionel tilgang til HR og ledelse.

Vibeke forklarer i videoen, hvordan der er skabt følgende værdier for hele organisationen:

1.     Administrative forenklinger

2.     Tættere samarbejde på tværs

3.     Attraktive HR jobs

4.     Mere tid til ledelse

Den sidste effekt er den helt centrale.

Nu skal dette ikke være en teknisk blog om, hvad der ligger i HR-partnerskabsbegrebet, men jeg synes det er et fint eksempel på, hvordan man i min optik bør drive en så stor og kompleks butik som en kommune er. Nemlig ved at understøtte, at de forskellige fagligheder kommer bedst muligt i spil.

Der er helt sikkert masser af eksempler på koncepter, der på forskellig vis minder om HR-partnerskabsbegrebet i Gribskov, men nok ikke gennemført med samme stringens og det er hele forskellen. 7 minutter og 27 sekunder inde i videoen forklarer Vibeke det helt centrale, nemlig, at konceptet i den grad er understøttet af topledelsen.

Der er systematisk sat ledelseskraft bag, at sådan arbejdes der. Der er knæsat det princip, at den enkelte leder aflastes/hjælpes med HR-opgaven og at det ikke er noget man vælger fra eller til, men noget, der ligger fast.

Så det smarte ligger som sådan ikke i Partnerskabsbegrebet men i, at det bruges systematisk og at man forventer/kræver at lederne åbner deres ledelsesrum op for andre.

Således opnås en situation, hvor alle ledere understøttes ens, men ud fra den forskellighed de er ledere i. Man opnår en situation, hvor det er langt lettere at lave fælles indsatser på tværs og man kommer frem til en mere fælles tilgang til ledelse. Endelig opnår man en situation, hvor man langt lettere kan måle organisationens tilstand. Man kan lettere ”måle”, hvordan det går på det pågældende område, fordi der er en systematisk faglighed, der kan give svarene

Jeg er meget tilhængere af at gøre ting ens men alligevel forskellige som her i Gribskov og jeg tror, at vi kommer til at arbejde mere med, hvordan vi åbner de forskellige ledelsesrum mere op, så der kan ske en aflastning, samtidig med, at vi systematisk bringer forskellige fagligheder på spil i hele organisationen. Her er det HR, men det kunne lige så godt være økonomistyring eller andre fagligheder, der er i brug i hele organisationen.

Claus

Video 2

Tilføj kommentar