Forside » Genial glasplade

Genial glasplade

Over de kommende år arbejdes der intenst på det såkaldte monopolbrud. Formålet er at frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik.

Desuden skal de tværgående støttesystemer også skabe en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer.

Der er stillet kommunerne ret store gevinster at hente i udbud på monopolområderne. Gevinsterne fremkommer bl.a. af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. Alene af den grund har monopolbruddet naturligvis min interesse.

Jeg har gennem nogen tid været formand for den interne styregruppe, der følger implementeringen, først i Guldborgsund og nu i Greve. I den egenskab har jeg haft et blik for de fordele, der ligger i monopolbruddet og ikke mindst de fælles støtte systemer.

Meget af det materiale vi i styregrupperne har arbejdet ud fra har haft en karakter som nedenstående figur. Komplicerede oversigter med et hav af data.

Og rigtig mange af vores drøftelser har handlet om interne ressourcer til at understøtte arbejdet, udbudsplan, migrering af data, rammearkitektur, udrulningsoverblik og andet i samme stil. Vi har brugt utrolig meget tid på at tale om det praktiske og de problemer, der skal håndteres hen af vejen.

I dag havde vi møde i styregruppen. Her talte vi sædvanen tro også en del om det praktiske, men nærmest lidt tilfældigt, fik vi også taget hul på en snak om de perspektiver, der ligger i hele den store og komplicerede øvelse. Og perspektiverne er jo enorme – også selv om processen er tung og bøvlet.

Faktisk er perspektiverne langt mere vigtige end om vi nu lige høster den gevinst som kommunerne er stillet i udsigt. Især SAPA (Sagsoverblik og Partskontakt) rummer kæmpe potentialer. Visionen med SAPA er, at give kommunens sagsbehandlere et 360 graders overblik over data om borgere og virksomheder, og deres sager hos kommunen. Dermed skal SAPA understøtte det daglige arbejde med sagerne, og bidrage til at sikre en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling.

Tanken er – som vist på nedenstående billede – at sagsbehandlerne via den såkaldet glasplade kan se alle relevante oplysninger om en borger. Altså også de oplysninger, der ikke vedrører sagsbehandlerens ”eget” fagsystem. Eksempelvis vil en medarbejder på Jobcentret kunne få indblik i om der er sager på familieområdet knyttet til en ledig og derfra tage dette med ind i sin sagsbehandling. Og på samme vis kan man i princippet gøre alt viden tilgængelig for alle, naturligvis styres af rettigheder, log osv.

Vi skal have lavet en strategi for, hvem, der må se hvad og hvordan det håndteres at kunne se data, der ikke vedrører ens egen faglighed. Men grundlæggende tror jeg på, at vi står over for langt bedre løsninger, når vi i fremtiden har et langt mere dækkende overblik over den enkelte borgers situation

Fåborg-Midtfyn kommune, har lavet en video, der illustrerer, hvad det betyder for den kommunale sagsbehandling, når SAPA er rullet fuldt ud. Nu kan man grine lidt af, at kendskabet til skimmelsvamp redder en familie, hvor både far og mor er sygemeldte og hvor datteren ikke trives i skolen. Men overdrivelse fremmer forståelsen og jeg synes videoen giver et godt bud på, hvordan vi fremadrettet bliver bedre til at arbejde i helheder.

Jeg kan ikke sætte den type videoer ind i bloggen, men klik på dette link og se den video, der henvises til midt på siden.

Nu har vi i flere år talt om monopolbruddet med fokus på det store arbejde, det kræver, men måske skal vi være lidt bedre til at fokusere på, hvad det hele er godt for.

Claus

Kommentarer

Interessant! Videoen kan streames her: https://vid.me/Qcup

Vi står præcis i samme situation i Gentofte, og jeg har som formand for monopolbrudsprogrammet gjort mig eksakt samme overvejelser (uden at kunne udtrykke dem lige så elegant :-)). Særligt arbejdet med familier med sammensatte problemer - eller dem som i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen omtales som "borgere med sammensatte behov på tværs af kommunale områder" - vil SAPA kunne hjælpe med.

SAPA kommer ikke til at løse problemet alene, men det giver nye muligheder for at løse en stor kompleks opgave.

Tilføj kommentar