Indsendt af Claus Thykjær den 7. december 2016 - 23:03

Når vi om få dage fejrer juleaften, så tror jeg de færreste af os er særlig åbne over for at lave alt for meget om på, de måde vi hver især plejer at fejre det på. De fleste synes nok, at netop deres måde at holde jul på, er den helt rigtige . Men egentlig laver vi jo tit om på vores traditioner, når der sker familiesammenlægninger, når vi får børn og så videre. I de situationer blandes traditioner og nye opstår.

Indsendt af Claus Thykjær den 1. december 2016 - 6:15

Frem til 2012 arbejdede jeg som vicekommunaldirektør i Gribskov, hvor vi talte om begrebet HR-partnerskaber. Ideerne bar partnerskabsbegrebet er i høj grad udviklet af Vibeke Holm, der var en ildsjæl og formåede at holde fast i tankerne. Jeg husker de første spæde tanker om, hvor vi kunne komme hen og derfor er det fedt at se på nedenstående videoer, hvordan det er lykkes at fastholde partnerskabsbegrebet.

Indsendt af Claus Thykjær den 25. november 2016 - 11:43

Jeg følger med i serien Westworld, der fortæller en spændende historie om forholdet mellem mennesker og robotter. I serien bygges spændingen op med afsæt i, at robotterne i højere og højere grad opbygger en bevidsthed og erindring, der gør dem til en trussel for menneskerne. På trods af faren fra robotterne, så er det faktisk robotterne man har mest sympati for. Spændende og tankevækkende serie.

Indsendt af Claus Thykjær den 13. november 2016 - 21:22

Som en del af budgetprocessen, er der i Greve et samarbejde med MED systemet. Det foregår meget traditionelt eksempelvis ved, at Hovedudvalget deltager på budgetseminarer, ved møder mellem Hovedudvalg og nogle gange fagudvalg, hvor man drøfter budgettet og endelig ved at der afleveres høringssvar lige før budgettet bliver endeligt vedtaget. Udfordringen er blot, at selv om man formelt set har en række tiltag, der skal sikre inddragelse af personalesiden, så er det ikke en proces som nogle af deltagerne synes er optimal.

Indsendt af Claus Thykjær den 28. oktober 2016 - 8:01

I går var jeg sammen med nogle kollegaer, hvor vi kom til at tale om, hvordan det står til med folkeskolereformen. Altså den reform, der for få år siden blev gennemført med vold og magt og langvarig lockout. Vores billede af status var, at selvfølgelig har reformen ændret noget – nok en del – men rundt omkring i kommunerne, er der taget en del initiativer, der ruller dele af reformen tilbage. Måske fordi det skyldes lokal fokus på, hvad der er bedst kommune for kommune, eller måske fordi ”man” har svært ved at holde fast i de elementer, der er konfliktfyldte.

Indsendt af Claus Thykjær den 25. oktober 2016 - 21:33

Er der mon slet ikke noget du synes er godt i Greve?”, blev jeg spurgt om forleden dag. Spørgsmålet er nok en reaktion på, at jeg gennem min første tid i kommunen dels har udnyttet fordelen af ”nye øjne” og at jeg dels nok som leder bruger meget tid på at kigge efter forbedringsmuligheder.

Indsendt af Claus Thykjær den 5. oktober 2016 - 21:57

For tiden er der en hæftig positionering i debatten omkring en mulig kommende justering af den kommunale udligning. Her er det nogle gange svært at hitte helt rede i, hvad der er op og ned, fordi de forskellige "parter" tager afsæt i vidt forskellige argumenter når der eksempelvis skal argumenteres for mere eller mindre udligning.

Indsendt af Claus Thykjær den 4. oktober 2016 - 21:37

Jeg har tidligere skrevet om oversætterfunktionen. Altså den mening og fortælling, der gennem organisationen bliver knyttet til forskellige styringsdokumenter. For mig at se, ligger værdien i at fokusere på oversættelsen frem for at rette kommaer i de skrevne tekster.

Søren Obed Madsen har skrevet en artikel om emnet i Ledelsesavisen, hvor han blandt andet skriver:

Indsendt af Claus Thykjær den 23. september 2016 - 11:20

Forleden aften havde jeg inviteret mig selv til fælles personalemøde i daginstitutionerne Dammen og Damager. Ikke fordi jeg har en intention om at komme til alle kommunens mange personalemøder – det kunne ellers være hyggeligt – men fordi jeg var meget interesseret i at høre om de metoder man bruger i arbejdet med børnene.

Indsendt af Claus Thykjær den 12. september 2016 - 21:20

I fredags havde vi samtaler som led i rekruttering af en ny centerchef til skole- og dagtilbudsområdet. Det var en positiv oplevelse med et meget kvalificeret felt at vælge ud fra, rent luksus!

Sider