Indsendt af Claus Thykjær den 5. juni 2017 - 20:38

I sidste uge var jeg, sammen med resten af direktionen, på KL’s udviklingsforløb for direktioner. Et af emnerne var at sætte fokus på, hvad det kræver personligt og fagligt som topchef at indgå i eksterne ledelses- og beslutningsrum. Altså typisk, når man på forskellig vis repræsenterer kommunen – det kan være i tværkommunale samarbejder, samarbejde med interesseorganisationer, ministerier, uddannelsesinstitutioner osv.

Indsendt af Claus Thykjær den 10. maj 2017 - 21:26

I Greve kommune har vi landets tredje laveste beskatningsniveau, så vi burde vel også have landets tredje laveste service? Sådan kunne man vælge at se på det, men det er nok mere nuanceret. Vilkårene for at drive kommune er ret forskellige og her er der en del kommuner, der er under et større pres end Greve, hvilket igen påvirker den service kommunerne leverer. Det er dog klart, at Greve kommunes indtægtsside ikke er lige så polstret som gennemsnitskommunen. Ud over de mere faktuelle vilkår, så spiller borgernes forventninger også ind.

Indsendt af Claus Thykjær den 3. maj 2017 - 21:07

I vores arbejde med roller og ansvar, er jeg blevet præsenteret for nedenstående slide med en række afsæt man kan tage i arbejdet med at udvikle kommunens skarphed på samarbejdet i organisationen og på de roller, der indtages. Jeg ved ikke om jeg køber det hele, fx er jeg usikker på, hvorvidt jeg er enig i at organisationer bedst forstås som løst koblede systemer.

Indsendt af Claus Thykjær den 18. april 2017 - 22:46

Byrådet har et ønske om at skabe bedre resultater på kommunens folkeskoler set over en bred kam. Således er der et ønske om, at forbedre den generelle trivsel, mindske sygefraværet, styrke det faglige niveau og øge antallet af elever, der opnår 02 eller derover i dansk og matematik.

Byrådets krav er absolut relevante, men også ambitiøse og for at få skabt de bedre resultater, har man afsat flere midler til ledelse på kommunens skoler. Til kommunens (snart) 9 folkeskoler er der afsat 10 ekstra årsværk.

Indsendt af Claus Thykjær den 28. marts 2017 - 22:25

Som jeg har skrevet om flere gange, er vi ved at justere hele vores model for samarbejdet i kommunen. Ambitionen er at skabe en højere grad af sammenhæng på tværes af organisationen og mellem det politiske niveau og det man – i mangel af et bedre ord – kalder administrationen.

Indtil nu har vi brugt meget tid på at gøre os klar til den nye måde at arbejde på og jeg forstår sådan set godt, at der efterhånden er en vis utålmodighed i forhold til at komme i gang med den ”nye” måde at samarbejde på.

Indsendt af Claus Thykjær den 8. marts 2017 - 21:19

Når man arbejder med at servicere et byråd kan man nogle gange få den opfattelse, at alt er vigtigt. Eller måske mere, at en aktuel sag er fuldstændig afgørende for kommunens fremtidige ve og vel. Det er på mange måder en del af den politiske kultur, at blive optaget af en sag, især hvis der også er bevågenhed fra borgere, presse og andre steder fra. Fordelingen af spilletider på en kunstgræsbane eller torvebelægninger, har eksempelvis været emner, der i bestemte perioder har optaget en stor del af min tid.

Indsendt af Claus Thykjær den 8. februar 2017 - 21:24

Greve kommune er den kommune i landet, der har de bedste rammevilkår for erhvervslivet. I hvert tilfælde, hvis man følger DIs opgørelse af erhvervsklimaet i Danmark, her er har Greve de sidste tre år været placeret som den kommune med de bedste kommunale rammevilkår for erhvervslivet, fx erhvervsfrekvens, brug af private leverandører, størrelsen af dækningsafgifter og omfanget af erhvervsbyggeri.

Indsendt af Claus Thykjær den 31. januar 2017 - 15:17

For mig er det også politik, når jeg engang i mellem interesserer mig for de helt små detaljer”.

”Når man oplever, at administrationen ikke arbejder i den retning som man vil politisk, så tyr vi til at lave en ny politik, der er endnu mere detaljeret”

Indsendt af Claus Thykjær den 24. januar 2017 - 20:51

I sidste uge var jeg på en yderst interessant studietur, hvor vi blandt andet kigge på big data og kunstig intelligens og hvad det gør ved nutidens/fremtidens organisationer og hele vores samfund.

Uanset hvor hårdt Trump prøver, så tror jeg ikke han kan stoppe den udvikling som vi er midt i og som er ved at forandre hele vores måde at arbejde på.

Indsendt af Claus Thykjær den 21. december 2016 - 9:53

Jay-Z har 99 problemer, det kan vi måske slå i Greve. Måske ikke med deciderede problemer men med udfordringer. Vi har sat gang i en omfattende proces, der skal finde frem til de forskellige forhold, rammer, vilkår og andet, der er med til at udfordre den kommunale hverdag.

Sider