Forside » Frivilligt kig over skulderen

Frivilligt kig over skulderen

I Greve kommune har vi landets tredje laveste beskatningsniveau, så vi burde vel også have landets tredje laveste service? Sådan kunne man vælge at se på det, men det er nok mere nuanceret. Vilkårene for at drive kommune er ret forskellige og her er der en del kommuner, der er under et større pres end Greve, hvilket igen påvirker den service kommunerne leverer. Det er dog klart, at Greve kommunes indtægtsside ikke er lige så polstret som gennemsnitskommunen. Ud over de mere faktuelle vilkår, så spiller borgernes forventninger også ind. Det kan godt være, at man betaler en lav skat i Greve, men det ændrer ikke på at mange af kommunens borgere alligevel forventer en høj service.

Der er altså et objektivt og mere subjektivt pres på vores vilkår for at drive kommune. Det pres har ført til, at kommunen rent faktisk ligger ganske godt på mange af de parametre man kan bruge til at opgøre hvor effektiv en kommune man er.

  • Vi har det tredje laveste personaleforbrug pr. 1.000 indbyggere
  • Vi leverer som nr. 8 i forhold til hvor meget service man får for sine skattekroner
  • Vores serviceniveau ligger på en femteplads
  • Vi er nummer 5 i forhold til hvor få/mange årsværk til ledelse og administration vi bruger

De tal er jo gode at sole sig i (- og ja, jeg er med på at man altid kan finde tal, der fremstiller ens kommune i et positivt lys), men solen varmer bare ikke så meget. Situationen er den, at godt nok mener vi selv, at vi er effektive, men det ændrer ikke på, at vi løbende er presset i forhold til at få de økonomske ender til at nå sammen. Udviklingen i demografien, kommunens generelle vækst, stigningen i antallet af komplekse sager og så videre. Alt sammen er med til at lægge et pres og en løbende fokus på, hvor der kan omlægges og bespares – lige som i andre kommuner.

Aktuelt arbejder vi med at håndtere budgetpresset i indeværende år og her brugte en af cheferne det billede, at vi har gnavet helt ind til knoglerne.

Når vi skal håndtere presset og få økonomien til at hænge sammen, er vi nået dertil, at det stort set altid er varianter af de samme forslag, der er i spil. Men dette ændrer sig måske i fremtiden, hvis vi er heldige. I hvert tilfælde, er vi kommet i den helt særlige situation, at vi nu får ekstern bistand til at få et gennemgribende blik på den måde vi driver kommunen på. Et situation som jeg personligt er vildt glad for.

Den heldige situation skyldes at Indenrigsministeren på Kommunaløkonomisk Forum (KØF) kom med et ret markant budskab til kommunerne. Han mente, at vi skulle lade være med at skyde skylden på staten for det økonomiske pres og i stedet bruge tid på at kigge indad. Konkret tilbød han, at hvis der var nogle kommuner, der turde, så ville han betale en gennemgribende gennemlysning af den måde som kommunen bliver drevet på. Et modigt og egentligt også ganske friskt tilbud.

Sammen med 18 andre kommuner har Greve taget imod udfordringen og vi er sammen med Horsens blevet udvalgt til at blive kigget over skulderen. Det bliver KORA, der kommer til at stå for arbejdet i et partnerskab med de to kommuner.

Endnu ligger der ikke så meget fast, men som vi skriver i vores ansøgning, så har vi en ide om, at den igangværende proces med Fælles Retning vil kunne bistå med rammen for de analyser, der skal indgå i projektet. Her håber jeg især, at vi kan få kvalificeret hjælp til at håndtere alle de mange udfordringer som hele organisationen har peget på.

Som jeg tidligere har skrevet, så er ligger der hos en hver direktør en fascination af at kunne gå ud i ”driften” iført hvid kittel og et stopur, men jeg tror nu ikke, at vi ender der med KORA. Mit håb er dog, at processen ender med at give Indenrigsministeren ret i forhold til, at der er noget at hente ved at kigge indad.

Tiden må så vise, om vi kan finde så mange forbedringer, at der igen kommer fedt omkring knoglerne, eller om vi fortsat vil være under pres – det har også noget at gøre med psykologi, hvor det altid er mentalt sværere at finde besparelser og omlægninger end det er at finde på nye forslag.

Claus

... Det er vel egentlig en lovesong, men lyt nu alligevel til teksten. Måske inspiration for KORA

Kommentarer

glimrende ide at lade KORA se på mulighederne. Men lur mig om de kan komme op med forslag, som ikke allerede er tænkt og beskrevet - forslag der er realiserbare men viste dig politisk uspiselige. Man vil jo gerne genvælges!

Tilføj kommentar