Forside » Frivillige i fællesskab

Frivillige i fællesskab

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan samskabelsesdagsordenen ikke bare kommer af sig selv, men kræver nogle mentale ryk hos kommunen, de organiserede frivillige og ikke mindst de mange forskellige borgere og foreninger, som enten laver eller gerne vil lave en stor eller lille indsats til gavn for nye løsninger. Dette billede fik jeg bekræftet i dag, under et besøg på Greve FrivilligCenter.

Der er et hav af ildsjæle, foreninger og i det hele taget energi, der uge for uge er i spil inden for det frivillige område. I Greve kommune er der over 200 foreninger lige fra de helt små med 40 medlemmer til de helt store med 8.000 medlemmer. Typisk arbejder de hver især på at fremme ”deres” dagsorden, hvilket er ganske naturligt.

Hvis det kan lykkes at kombinere arbejdet i den enkelte forening med et fælles arbejde på tværs af foreningerne, så rykker vi til et andet niveau i min optik. Især, hvis kommunen også spiller en rolle. Altså inden for den dagsorden, der flere steder betegnes samskabelse.

Samskabelse er måske i for høj grad blevet et af de der plus ord i stil med robusthed som man næsten er holdt op med at forholde sig til, når man hører det nævnt. Men det er faktisk lidt synd, for grundideerne bag samskabelse er stadig fuldt ud aktuelle.

Hvis vi skal lykkes med at håndtere de udfordringer vi står over for som samfund, kan vi ikke blindt fortsætte med at køre i de gængse spor, hvor noget løses kommunalt mens andet løses eksempelvis via foreningsaktiviteter. Her kommer samskabelse ind i billedet. Grundlæggende henviser begrebet til, at services ikke er som andre produkter, der kan leveres af en leverandør til en modtager, fordi service skabes i samarbejdet mellem serviceleverandøren og servicemodtageren.  

Samskabelse handler altså om, at services produceres i et samarbejde mellem offentlige og ikke offentlige aktører, hvor begge parter bidrager med væsentlige ressourcer. Og hvor ingen af parterne har patent på at definere, hverken problem eller løsning – det gøres i fællesskab.

Mit fokus har hidtil meget været på, hvordan kommunen gøres klar til at gå ind i samskabelsesprocesser på en måde, hvor man tør spille en anden rolle. En rolle, hvor man ikke ejer hverken problem eller løsninger og hvor man ikke nødvendigvis hele tiden skal sidde for bordenden. Den proces er vi så småt startet op på.

Set i det lys var det fedt at opleve, hvordan man på tilsvarende vis fra FriviligCentret gør sig klar til at indgå i andre processer. Således er der sat gang i en ambitiøs proces, der skal styrke og udvikle lokalsamfundet i Greve kommune. Især gennem et helt andet samarbejde foreningerne i mellem.

Der tales således åbent om, hvordan man kan komme væk fra foreninger, der lukker sig om sig selv til foreninger, der aktivt arbejder sammen om fælles dagsordener og i det hele taget udnytter hinandens potentialer.

Vedhæftede projektidé illustrerer på glimrende vis, hvordan man lægger op til at retænke hele samarbejdet inden for det frivillige område.

Claus

Kommentarer

penge lån tilbud til dem i nød. 10.000Kr til 10.000.000 Kr til alle personer, der kan tilbagebetale. Her er min e-mail: (j.mariacarvalho@hotmail.com)

Samskabelsestankegangen er innovation så det basker.

Som initiviativtager til Venligboerne-Greve, som idag tæller o. 750 frivillige borgere i Greve, ser jeg hvor svært det er at aktivere de frivillige i dagligdagen og hvor meget Tordenskjolds soldater trækker i hverdagen. Så meget, at der ikke har overskud til at oprette en forening med bestyrelse, mv.

VBG er forankret på Facebook - hvis muligheder ikke fuldt forstås af alle, og selvom Venligboerne-Greve samarbejder med Kommunen, Frivilligcentret, Silk Road, Mangfoldighedsrådet, Gersagerparken, Greve Nord, Venligboerne-Karlslunde og andre Venligboere  er det svært at undgå overlap i aktiviteter, datoer, osv. Ressourcetrækket er stort og koordineringsopgaven tager meget tid.

Allersværest er det, at få kommunikeret alle de gode tilbud ud til målgruppen og her vil det være fantastisk, hvis vi - som nævnt i ideoplægget - kan få en fælles webside med en fælles kalender, som kan vise interesserede, hvad der sker hvornår, både i vort regi og i andres.

VBG's største udfordring er, at vi ikke netop ikke er en forening, og dermed ikke kan få stillet et lokale fra kommunen til en Venligboer Café til rådighed. Istedet må vi torsdag efter torsdag booke et lokale i Borgerhuset og Pensionistcentrets café til formålet.

Det indebærer også, at vore donerede sysmaskiner, stoffer mv skal hentes op fra kælderen i FC hver eneste gang vi mødes, og at nyttehaveprojektets haveredskaber må stå uden overdækning for enden af pavillonerne, fordi vi ikke kan få plads til opbevaring. Et doneret bordtennisbord står på sjette måned i mit private hjem - fordi Venligboerne-Greve ikke har sit eget lokale.

På den baggrund lyder FC's og Idræts-og Fritids ideen om Samskabelse som en fantastisk ide, som vi naturligvis vil bakke op om -og vi ser frem til at der bliver tænkt nyt omkring udnyttelsen af lokalerne i Borgerhuset,

vh Stella

Tilføj kommentar