Forside » Erfaring II

Erfaring II

Her i sommer besøgte jeg sammen med min familie min ven Thomas og hans familie i Tanzania. Det var en rigtig god og spændende oplevelse og en ferie vi nok aldrig glemmer. Vi havde stor glæde af især Thomas’ erfaring med at bo og færdes i landet. Han kunne give gode råd og ikke mindst fortælle, hvad vi skulle gøre og ikke gøre. Vi oplevede de mange forskellige og fattige sider af Tanzania og kom steder vi ikke selv ville have kunne finde. Og vigtigst af alt, så gjorde vi det på en tryg og sikker måde på trods af den omfattende kriminalitet. Takket være, at vi kunne trække på andres erfaring.

Som man kan se af nedenstående billede, så rakte Thomas' erfaring dog ikke til at ordne bremserne på vores bil, der gik i stykker på vej mellem Dar es Salaam og Arusha.

Jeg har fået en del kritik for mit seneste blogindlæg (249 års erfaring), hvor mange har fået den opfattelse, at jeg ikke anerkender erfaring. Det er jeg ked af, fordi jeg sætter stor pris på erfaring. Vi kunne ikke drive kommunen uden at trække på den store erfaring, der er opsamlet i byrådet og i administrationen.

Men lige som Thomas kunne give os råd i forhold til den verden han kender og de situationer, der kan forudses, så gælder det samme for kommunens arbejde. Erfaringen er bedst at trække på i forhold til ting, processer, udfordringer og så videre, man kender.

Naturligvis dækker erfaring også over evnen til at håndtere nye udfordringer, det ved jeg godt. Men min pointe er bare, at vi lige nu står i en situation, der er ny og anderledes. Her er det i min optik utrolig vigtigt, at vi også tænker nyt og anderledes i løsningerne – også selv om vi ikke har erfaringer med det.

Fraflytning fra land til by, stigende sociale problemer og et mangelfuldt uddannelsesniveau, er blot tre eksempler på udfordringer, der er markant anderledes end tidligere og som kræver nye løsninger. Løsninger, der involverer mange flere aktører end vi tidligere har været vant til. Løsninger, hvor ikke en part har bolden og løsninger, der ikke gavner alle parter lige meget.

Måske er det bare mig, der stadig er grøn og uerfaren, men jeg tror altså på, at de såkaldte wicked problems kræver, at vi høster nye erfaringer, hvis vi for alvor skal gøre indhug i udfordringerne. Se i øvrigt en tidligere blog om samme emne.

Claus

Kommentarer

Med reference til Ole Thyssen: Værdiledelse - om organisationer og etik kan man jo anføre at erfaring er nødvendig i en kompleks verden som udgangspunkt for at skabe bare lidt orden i kaos. Kunsten er at fremme en læringskultur, hvor erfaringen bruges til at reflektere over nutidig praksis med henblik på at gøre indsatsen bedre. Desværre lider kommunestyret af en form for apati i relation til at få organisationen til at spille bedre sammen. Aktualiseret med diskussionen om andelen af børn uden kundskaber efter børne- og unge-livet, flere på overførsel, manglende sammenhæng i det nære sundhedsvæsen, en organisation der gør tingene rigtigt, men for ofte har svært ved at gøre de rigtige ting.

Dog er jeg meget fortrøstningsfuld, fordi jeg tror de enkelte(medarbejdere og borgere) har gennemskuet udfordringen, og vi(politikere og ledere) er på vej med at skabe en organisation, der tager ansvar, lærer og hænger sammen.

Odense kommune har formuleret det som et opgør med faglighed i løsdrift. Det er måske et lige frisk nok billede, men jeg er enig i, at meget af indsatsen også giver "sammenstød", hvor forskellige faglige tilgange skal samstemmes og rettes i samme retning. Heri ligger der ledelsesmæssige udfordringer og opgør med plejer/erfaring

Jeg tror ikke, at erfaringerne er et problem. Uden dem skulle vi starte forfra i enhver situation – også alle de kendte driftssituationer. Så for mig at se, er der et stort rationale i erfaringer.

Til gengæld er det et problem, når erfaringer opfattes som religion. Noget vi tror på, som uanfægteligt. For når vi tror om os selv, at vi har set det hele og ved det hele, så er vi blevet gamle og fastlåste. Og så bliver erfaring et problem, fordi vi forsøger at løse de udfordringer den nye verden byder os, med de erfaringer, vi har fra en anden tid. Og da alting konstant forandrer sig, giver det vel også god mening, at vi gør det samme.

Så udfordringen må altid være at vurdere, om den situation vi står over for, skal løses med erfaringer, eller om vi skal gøre noget andet og få nye erfaringer. For så giver erfaringer rigtig god mening.

 

Tilføj kommentar