Forside » Er det lovligt?

Er det lovligt?

Du er assistent i administrationen og skal udarbejde et udkast til besvarelse af et spørgsmål, som borgmesteren via pressen har fået fra et medlem af et oppositionsparti i byrådet. Spørgsmålet lyder: “Hvornår modtog borgmesteren oplysning om, at kommunen havde begået en regnefejl?” Du ser to potentielle svarmuligheder. Spørgsmålet kan besvares med, at “Borgmesteren den 2. april modtog en kort mundtlig orientering om, at der var begået en regnefejl, men at den præcise størrelse først blev klarlagt den 24. juni, hvorefter borgmesteren straks orienterede økonomiudvalget om regnefejlen”. Eller spørgsmålet kan besvares med, at “Borgmesteren den 24. juni fik en orientering om, at der var begået en regnefejl på 25 mio. kr., og borgmesteren straks orienterede Økonomiudvalget den 25. juni”. Du drøfter de to svarmuligheder med din chef. I vurderer begge, at den førstnævnte svarmulighed kan føre til yderligere spørgsmål om, hvorfor kommunen var så længe om at identificere regnefejlens omfang. For at undgå dette, vælger I at indstille til Borgmesteren, at den anden svarmulighed anvendes.

Er det i orden?

Ja eller nej

Ovenstående case er en lettere omskrevet kommunecase, der illustrerer nogle af de overvejelser man hurtigt kan stå i som embedsmænd. Den stammer fra en samling på 25 cases, der fint viser, de overvejelser, der kan ligge bag det nye kodex for embedsmænd i centraladministrationen.

Syv centrale pligter

  1. Lovlighed
  2. Sandhed
  3. Faglighed
  4. Udvikling og samarbejde
  5. Ansvar og ledelse
  6. Åbenhed om fejl
  7. Partipolitisk neutralitet

Det er ret let at gøre grin med det nye kodex og flere har da også på elegant vis ironiseret over om reglerne kan bestå ”ikke-testen”, eller om vi er kommet så langt ud med embedsmændenes habitus, at det er nødvendig at indskærpe, at der skal handles både lovligt og fagligt forsvarligt.

Jeg synes kodex’et er relevant og jeg synes især de 25 cases meget fint illustrere de overvejelser man løbende er i som embedsmand.

Kodex gælder kun for staten, men jeg synes vi med fordel kan skele til det i kommunerne. Situationen i kommunerne er på mange måder anderledes, fx er der ikke de samme skillelinier mellem flertal og opposition, alene fordi udvalgsstyret mudrer ansvar og profil lidt mere sammen. Men vi kommer alligevel hurtig i afvejninger om, hvor meget og hvordan man fx fortæller om forskellige problemstillinger.

Kodex lægger ikke op til ét svar på, hvordan man lige opfører sig i en given situation, men det lægger op til at man tager drøftelserne inden situationerne opstår, så man har et fælles værdisæt for hvad der er rigtigt og forkert. Den opfordring vil jeg gerne tage på mig.

Claus

Kommentarer

Jeg er vild med det gotiske layout af kodekset - formen fuldender opfattelsen af at være hensat til et middelalderligt regime. Eksemplerne i appendix'et bærer desværre præg af, at være født af den samme ideologi som har betinget udformningen af selve kodekset. Hvis man skræller det yderste lag af paranoia af, har "dilemmaerne" karakter af et valg mellem pest eller kolera ... og så ved vi vist allesammen hvad vi ville vælge!

Tilføj kommentar