Forside » Dårlig ledertrivsel smitter

Dårlig ledertrivsel smitter

Jeg ved godt, at trenden tilsiger unplugged oplæg uden brug af eksempelvis powerpoint. Hvis der skal bruges hjælpeværktøjer, er det bedst at skrive direkte på en flipover eller en tavle. Problemet er bare, at jeg skriver så ubehjælpeligt, at ingen vil kunne læse hvad jeg skriver og at jeg faktisk sætter stor pris på powerpoint. Og ja, jeg er opmærksom på farene ved death by powerpoint som de på bedste vis illustreres i nedenstående video.

Da vi i mandags skulle afvikle årets nytårskomsammen, hvor jeg skulle fortælle om året der kommer, opstod krisen. Udstyret virkede ikke! Efter flere desperate forsøg på at få systemet oppe at køre, måtte vi give op og jeg måtte holde et ufrivilligt unplugged oplæg. Det er naturligvis en udfordring at omtale elementer man havde tænkt at illustrere med en figur, men egentlig tror jeg det gik alligevel. Så jeg overlevede min debut uden powerpoint.

Et af mine centrale budskaber er, at vi i 2016 skal være bedre til at arbejde med trivsel. Både fordi vi rent forretningsmæssigt har brug for i højere grad at kunne fastholde vores mange dygtige medarbejdere og ledere, men også fordi det er vigtigt for vores organisation, motivation, sundhed og så videre, at vi trives på vores arbejdsplads.

Vi har kigget med stor interesse i både ind- og udland, men vi har altså ikke kunne finde et kvik-fix, der med et reducerer sygefravær og fremmer god trivsel. Derfor sætter vi i stedet ind over en bred kam. Gennem MED-systemet, via vores støttefunktioner, gennem forebyggelse, via brandslukning og ved at blive bedre til at arbejde sammen. Se en uddybende beskrivelse her.

Jeg er ikke i tvivl om, at langt, langt de fleste medarbejdere brænder for deres job - For at gøre en forskel. Så vi skal have fokus på det, der spænder ben for motivationen. Jeg tror, at vores arbejde med en fælles kerneopgave vil gøre det lettere for den enkelte at se, hvordan man fx som hjemmehjælper helt konkret er med til at gøre en forskel og arbejde efter et fælles mål.

Det kan lyde banalt, men jeg tror vi skal blive bedre til at se hinanden og anerkende, hvor og hvordan vi hver især gør en forskel.

Ikke fordi lederne som sådan er mere vigtige end andre medarbejdere, så sætter vi alligevel særligt ind over for at fremme ledernes trivsel. Det gør vi fordi lederne smitter mere! Hvis en leder har stres eller på anden vis mistrives, så påvirker det hele arbejdspladsen og kan derfor få ret store konsekvenser. Derfor vil vi have særligt fokus på lederne.

Vi vil også gøre en del ud af at styrke det såkaldte TRIO-samarbejde, altså samarbejdet mellem leder, TR og arbejdsmiljørepræsentanten. Jeg tror på, at et stærkt samarbejde i TRIOen vil fremme god trivsel og derfor vil vi arbejde for at TRIOen kommer til at fylde mere. Eksempelvis i samarbejdet omkring MUS, APV, udviklingsopgaver og lignende. Men måske også, når langtidssygemeldte medarbejdere kommer tilbage eller ved nyansættelser.

I det hele taget vil jeg hellere tale om trivsel end om at begrænse sygefravær. Man bliver hvad man spiser og jeg tror vi skal passe på med at fokusere alt for meget på sygefravær og i stedet fokusere på det der giver trivsel.

….og ja nogle vil sikkert tænke, at send bare flere penge, så er den hjemme. Men selv om der naturligvis er en sammenhæng mellem normeringer, rammer mv. og trivsel, så køber jeg det altså ikke fuldt ud. Der er andre forhold end budgetternes størrelse, der påvirker trivselen, og dem vil vi søge at fokusere på.

I min nytårstale som du kan se nedenfor, kom jeg også ind på digitalisering, samskabelse samt hele det store arbejde med effektstyring og målaftaler. Du kan desuden her ser det oplæg som jeg desværre ikke kunne bruge til at støtte mig op af.

Claus

Kommentarer

Fin blog Claus. Som direktør og erhvervspsykolog mener jeg du rammer ned i en række vigtige temaer og tendenser. Bl.a. samspillet i fx. trioerne og MED. Og mellem ledelse og medarbejdere. Man har længe talt om snitflader, hvilket bare forstærker den uheldige tendens der er til at tænke i egne siloer og perspektiver, og ikke trække i samme retning. Det er langt mere relevant at tænke i samarbejdsrum, og at tænke i at alle i organisationen skal bidrage på hver deres måde til at skabe fælles retning, koordinering og commitment. En distribueret ledelsestankegang, der er i stærkt indtog i DK.

Vigtigt også med fokus på lederne. Som Golemanns forskning viser så kan den måde, folk føler sig på ved at arbejde I en virksomhed – tegner sig for op til 20-30% af regnskabsresultat og 50-70% af den måde, medarbejdere opfatter klimaet i deres virksomhed på, kan spores tilbage til en persons handlinger: lederens.

Ledergrupperne i et meget stærkt fokus sidste år, og vil være det i mange år fremover. I den tiltagende komplekse organisationer, hvor medarbejdere bliver dygtigere og dygtigere, hvor ledelse i højere grad bliver distribueret, og hvor risikoen for silodannelse er enorm, da bliver ledergrupperne af afgørende karakter. De står med mange dybt afgørende opgaver, som fx at skabe sammenhæng på tværs af afdelinger, at udvikle og implementere sammenhængende strategier, og håndtere tværgående problemer og projekter.

Morten Novrup Henriksen, IMPAQ

Tilføj kommentar