Forside » Forskelle i beskrevet og oplevet praksis

Forskelle i beskrevet og oplevet praksis

Økonomistyringsprincipper og –praksis, det kan der vel ikke være så meget uenighed i eller kan der?

Ser man nøgternt på tingene, kan man godt få den opfattelse, at det er lige til. Der er regler for, hvordan man håndterer økonomiske udfordringer, hvad man må overføre mellem budgetår, hvordan budgetprocessen kører osv. Regler, der egentlig er lette at forstå. Alligevel levet en række af kommunens økonomistyringsprincipper og praksisser et meget forskelligt liv, alt efter hvem man spørger. Det er i hvert tilfælde konklusionen på en intern rapport, der fokuserer på området.

Rapporten er bygget op omkring en række antagelser, der bevidst sætter situationen på spidsen og skal være med til at fremme en refleksion og stillingtagen blandt de personer, der er blevet interviewet.

Nogle af antagelserne er blandt andet:

 • Centre og politiske udvalg har tendens til egenoptimerende adfærd. De lever kun op til mindstemålene for produktionen af prioriteringsforslag, og sætter sig på tværs med argumentation om tidligere års urimeligt høje sparekrav til deres område. 

 • Centrene spiller næsten udelukkende ind med serviceforringelser og sjældent med effektivitetsforbedringer. 

 • Centrene stiller forslag, som de ved er uspiselige, for at nå deres leverancemål til prioriteringskataloget. 

 • Kommunen bærer stærkt præg af silotænkning i arbejdet med prioriteringsrummet. Både politikere og centre har stort fokus på at 'slippe så let som muligt'. 

 • Centrene kommunikerer budgetudfordringer, men foreslår ikke selv løsninger. 

 • Regnskabet viser ofte et andet resultat end budgetstyring har indikeret i løbet af året. 

 • Der er ikke incitament til at kommunikere retvisende økonomi før sent på året af frygt for sanktioner. 

 • Områderne hjælper ikke hinanden til at finde løsninger på budgetudfordringerne - siloerne er markante. 


Rapporten er bygget op omkring, hvordan direktion, centerchefer, mellemledere og økonomimedarbejdere ser på de forskellige antagelser og i det hele taget samspillet omkring den løbende økonomistyring i kommunen. Jeg må indrømme, at jeg er overrasket over rapporten. Jeg er overrasket over, hvordan der på en række områder er et meget forskelligt syn på tingenes tilstand.

Den mest slående forskel er omkring, hvordan økonomiregulativet efterleves i det daglige.

 • Økonomikonsulenterne mener, at der søges om tillægsbevillinger uden at der peges på mulige finansieringer
 • Mellemlederne er delvist enige, men henviser til, at områderne har forskellige styringsudfordringer
 • Centercheferne er ikke afvisende over for, at man ikke fuldt ud finder kompenserende besparelser
 • Direktionen afviser antagelsen og mener, at der kun søges nødvendige tillægsbevillinger.

Selvfølgeligt er det sat på spidsen, men det er alligevel slående, hvordan der op gennem niveauerne, er et ret så forskelligt syn på, hvordan man tager ansvar og tænker i helheder. Og det er tankevækkende, hvordan man ikke bare kan beslutte nogle principper og så lade dem leve sit eget liv. De skal passes og plejes og løbende maseres ind i dagligdagen på samme måde overalt i organisationen.

Næste skridt er derfor, at vi tager fat i, hvordan vi kan forbedre vores løbende økonomistyring og hvem, der har hvilke roller

Claus

Kommentarer

HØJ SKROTPRÆMIE

Skrot & Brugtbil Opkøber Vi Opkøber Din Udtjente Bil Eller Din Brugtvogn
www.skrotpriser.com Danmarks Højeste Skrotpræmie

Tilføj kommentar