Forside » 850 udfordringer

850 udfordringer

Jay-Z har 99 problemer, det kan vi måske slå i Greve. Måske ikke med deciderede problemer men med udfordringer. Vi har sat gang i en omfattende proces, der skal finde frem til de forskellige forhold, rammer, vilkår og andet, der er med til at udfordre den kommunale hverdag.

Jeg kender endnu ikke det endelige omfang, men jeg er sikker på, at vi lander på flere end 99 udfordringer, når de alle er samlet ind. Vi har bedt alle ledere om at tale med deres medarbejdere om, hvad de på ser som udfordringer. Derfor er der ca. 150 forskellige arbejdspladser, der skal beskrive, deres udfordringer. Vi har sat et loft på 4 udfordringer pr. arbejdsplads, men det kan også ende i over 850 udfordringer fordelt over hele kommunen, når vi ser på alle de processer, der er sat i gang.

Samtidig starter der i februar en proces, hvor Byrådet giver deres bud på udfordringerne og ældreråd, handicapråd mv., bliver ligeledes spurgt om deres bud. Den kommende periode står altså i høj grad i udfordringernes tegn.

Det kan nemt blive lidt depressivt udelukkende at tale om udfordringer og tanken er da også, at de mange udfordringer skal danne afsæt for en række drøftelser af, hvilken retning der skal sættes. Sådan, at udfordringerne er med til at være en analyse af den aktuelle situation i kommunen og sådan, at vi måske kan blive lidt bedre til at sætte retninger. Med andre ord, hvordan man går til udfordringerne.

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan vi i Greve har over 100 forskellige bud på retninger og mit håb er, at vi med den igangværende proces ender på et noget lavere antal.

Det er klart at de mange udfordringer ikke usorteret kan kastes ind på gulvet, når de skal danne afsæt for at drøfte løsninger. Derfor vil der foregå et filtreringsarbejde, der ender med et sted mellem 5-10 overordnede udfordringer. Faren ved den proces er, at de overordnede udfordringer hurtigt får karakter af noget man kunne læse i en nøgletalsrapport, fx at demografien presser os og andre af den slags formuleringer. For at sikre os mod den fare, er der lagt det benspænd ind i processen, at de mange bidragsydere hele tiden skal kunne genkende ”deres” udfordringer, når der løbende sker en sammenskrivning. Dertil kommer, at vi overvejer at få skabt et korps af ”almindelige” medarbejdere, der så at sige kan blive udfordringsambassadører og være dem, der fortæller om de forskellige udfordringer og sætter billeder på.

Jeg tror meget på, at vi har sat gang i en proces, der giver et større ejerskab til, hvor vi som kommune er i dag og hvor vi skal hen. En proces, hvor det især bliver spændende at se, hvor store forskelle, der er mellem organisationens bud på udfordringer og de udfordringer, der formuleres af politikerne.

Claus

Kommentarer

Fantastisk video jeg har lagt op! Alle ord, der blot er lidt provokerende er klippet ud. Det smadrer fuldstændig sangen, men en fin illustration på en af de udfordringer som man har med at håndtere den slags i USA

Tilføj kommentar