Forside » 249 års erfaring

249 års erfaring

I bogen 100 danske topchefer oplister Niels Lunde hvilke 5 centrale værktøjer, som ligger i værktøjskassen hos de mest succesfulde danske erhvervsledere. Et af værktøjerne er evnen til hele tiden at sætte det rigtige hold. Eksempelvis beskrives det, hvordan Jørgen Buhl Rasmussen hos Carlsberg med stor brutalitet formår at sætte det rigtige hold til forskellige situationer. Det betyder at ledende medarbejdere med mange års tro og god tjeneste bliver skiftet ud, fordi der er brug for nye kompetencer – deres erfaring er ikke længere relevant.

Jeg skal slet ikke advokere for samme brutalitet, men vil dog gerne slå til lyds for, at vi bør være bedre til at fokusere på, hvilke nye kompetencer vi skal tiltrække / udvikle og hvilke kompetencer vi skal have mindre fokus på. Dette gælder i administrationen men det gælder naturligvis også politisk.

Politisk er vi i gang med at lave politik på nye måder. I andre samspil mellem politik og administration og i andre samspil mellem hinanden i byråd og fagudvalg. Det er ikke let, men det er nødvendigt. Den erkendelse har man allerede gjort sig politisk. Et er en ambition om at ville arbejde anderledes noget andet er, hvordan man gør det i praksis. Det var temaet for byrådets seminar i går om budget- og strategiarbejdet.

Byrådet består af 29 medlemmer med forskellige afsæt og forskellige erfaringer, men tilsammen sidder der 249 års kommunalpolitisk erfaring i Guldborgsund byråd. Men den tyngde kan det ikke gå galt, kan man hurtigt tænke, men holder det nu også. Risikoen for at styre med afsæt i erfaringer og tidligere tider, er jo at man styrer ved at kigge i bakspejlet. Ved at fokuserer på det der har været og de løsninger man har prøvet.

Min påstand er, at vores udfordringer i dag på mange måde har en ny og måske større kompleksitet end tidligere. Alene det store pres, der kommer af det svindende børnetal og fraflytningen fra landområderne giver nogle helt nye udfordringer i ikke alene tilrettelæggelsen af den kommunale service, men endnu mere i samspillet med kommunens borgere. Vi er simpelthen konstant udfordret på vores forklarings- og sammenhængskraft.

På gårsdagens seminar tog vi derfor fat i arbejdet med at finde frem til nye politiske spilleregler. Hvad er vigtigst? At man sætter penge af til at opkvalificere de ledige eller at man satser på at fremme bosætning gennem målrettet foreningsstøtte? Kan man overhovedet sammenligne de to ting? Nej, det kan man jo egentlig ikke, men hvordan udvikler vi en prioritering, der gør det muligt at vælge mellem de mange forskellige effekter man kan opnå. Det spørgsmål kommer vi til at bruge en del tid på, for svaret findes ikke – vi må selv løse det.

Udfordringen er, at man lige nu kan tale alt henholdsvis op og ned alt efter ens udgangspunkt, men hvis vi skal lykkes med at drive kommunen i en bestemt retning, så skal vi til stadighed arbejde med at finde fælles svar. Også selv om det helt bestemt vil tage tid og koste mange politiske / administrative diskussioner.

Claus

P.S. Lige som moonbevægelsen, tvind, økologi og andre bevægelser er startet i det små for så at vokse sig store, så lancerede vi i går Guldborgsundbevægelsen. Om kort tid er det det helt store og du kan nå at få den nødvendige adgangsbilet.

Tilføj kommentar