Indsendt af Claus Thykjær den 6. november 2017 - 10:05

Kan man som byrådet gå fra at have knap 100 politikker og strategier til kun at have seks til ti overordnede strategiske målsætninger der er styrende for hele kommunen?

I mandags havde vi første drøftelse med byrådet om, hvordan vi kan udvikle en ny måde at lave politisk styring på. Byrådet blev præsenteret for en række forskellige modeller, der spænder fra udelukkende at styre efter nogle få strategiske målsætninger, til at styre efter både målsætninger og politikker.

Indsendt af Claus Thykjær den 26. september 2017 - 21:39

Økonomistyringsprincipper og –praksis, det kan der vel ikke være så meget uenighed i eller kan der?

Ser man nøgternt på tingene, kan man godt få den opfattelse, at det er lige til. Der er regler for, hvordan man håndterer økonomiske udfordringer, hvad man må overføre mellem budgetår, hvordan budgetprocessen kører osv. Regler, der egentlig er lette at forstå. Alligevel levet en række af kommunens økonomistyringsprincipper og praksisser et meget forskelligt liv, alt efter hvem man spørger. Det er i hvert tilfælde konklusionen på en intern rapport, der fokuserer på området.

Indsendt af Claus Thykjær den 8. september 2017 - 14:33

Hvis vi ser på kommunens skolebørn, så ved vi, at en del af dem desværre vil havne i kriminalitet, blive stofmisbrugere eller på anden vis få et uheldigt livsforløb. Vi ved også nogenlunde, hvilke børn fra bestemte typer af familier, der har størst risiko for at få et liv, der både er uheldigt og som ligger samfundet til last.

Selv om vi godt ved eller i hvert tilfælde tror på, at man gennem målrettede indsatser rettet mod det bestemte barn og familien, kan mindske risikoen for et uheldigt livsforløb, så er det ikke altid vi som kommune sætter ind eller kan sætte ind.

Indsendt af Claus Thykjær den 1. september 2017 - 11:25

For knap 14 dage siden havde vi et digitalt borgermøde på Facebook om kommunens budget. Nu er det jo svært at opgøre præcist, hvor mange der deltog ved ”bare” at kigge med og hvor mange, der deltog aktivt, men der var en del borgere, der var med inde over Facebook debatten.

Indsendt af Claus Thykjær den 27. august 2017 - 20:03

Politikere skal have ild i øjnene”, sådan sagde min kollega Frank E. Andersen fra Gentofte kommune, da han besøgte Greve kommunes lederseminar. Frank fortalte om, hvordan man i Gentofte er lykkes med at udvikle nye metoder og mødeformer for at lave politisk arbejde. Former, der giver politikerne ild i øjnene.

Politikerne her i kommunen fik også ild i øjnene som en del af vores lederseminar, da de på aktiv og engageret vis var en stor del af programmet. Det var fedt at opleve!

Indsendt af Claus Thykjær den 7. juni 2017 - 22:08

På en tidlig cykeltur i søndags så jeg først pinsesolen danse og senere en vaskeægte grønthøster, så det var en god investering at komme tidligt ud. En grønthøster er efterhånden et sjældent syn, så man skal være hurtig med kameraet, når man ser en – de er hurtig væk. Landbruget bruger dem ikke længere, kun hobbylandmænd. Så derfor var jeg super glad klokken 7.33 lidt uden for Ugerløse, hvor jeg indfangede en ægte og funktionel grønthøster.

Indsendt af Claus Thykjær den 5. juni 2017 - 20:38

I sidste uge var jeg, sammen med resten af direktionen, på KL’s udviklingsforløb for direktioner. Et af emnerne var at sætte fokus på, hvad det kræver personligt og fagligt som topchef at indgå i eksterne ledelses- og beslutningsrum. Altså typisk, når man på forskellig vis repræsenterer kommunen – det kan være i tværkommunale samarbejder, samarbejde med interesseorganisationer, ministerier, uddannelsesinstitutioner osv.

Indsendt af Claus Thykjær den 10. maj 2017 - 21:26

I Greve kommune har vi landets tredje laveste beskatningsniveau, så vi burde vel også have landets tredje laveste service? Sådan kunne man vælge at se på det, men det er nok mere nuanceret. Vilkårene for at drive kommune er ret forskellige og her er der en del kommuner, der er under et større pres end Greve, hvilket igen påvirker den service kommunerne leverer. Det er dog klart, at Greve kommunes indtægtsside ikke er lige så polstret som gennemsnitskommunen. Ud over de mere faktuelle vilkår, så spiller borgernes forventninger også ind.

Indsendt af Claus Thykjær den 3. maj 2017 - 21:07

I vores arbejde med roller og ansvar, er jeg blevet præsenteret for nedenstående slide med en række afsæt man kan tage i arbejdet med at udvikle kommunens skarphed på samarbejdet i organisationen og på de roller, der indtages. Jeg ved ikke om jeg køber det hele, fx er jeg usikker på, hvorvidt jeg er enig i at organisationer bedst forstås som løst koblede systemer.

Indsendt af Claus Thykjær den 18. april 2017 - 22:46

Byrådet har et ønske om at skabe bedre resultater på kommunens folkeskoler set over en bred kam. Således er der et ønske om, at forbedre den generelle trivsel, mindske sygefraværet, styrke det faglige niveau og øge antallet af elever, der opnår 02 eller derover i dansk og matematik.

Byrådets krav er absolut relevante, men også ambitiøse og for at få skabt de bedre resultater, har man afsat flere midler til ledelse på kommunens skoler. Til kommunens (snart) 9 folkeskoler er der afsat 10 ekstra årsværk.

Sider