Indsendt af Claus Thykjær den 28. marts 2017 - 22:25

Som jeg har skrevet om flere gange, er vi ved at justere hele vores model for samarbejdet i kommunen. Ambitionen er at skabe en højere grad af sammenhæng på tværes af organisationen og mellem det politiske niveau og det man – i mangel af et bedre ord – kalder administrationen.

Indtil nu har vi brugt meget tid på at gøre os klar til den nye måde at arbejde på og jeg forstår sådan set godt, at der efterhånden er en vis utålmodighed i forhold til at komme i gang med den ”nye” måde at samarbejde på.

Indsendt af Claus Thykjær den 8. marts 2017 - 21:19

Når man arbejder med at servicere et byråd kan man nogle gange få den opfattelse, at alt er vigtigt. Eller måske mere, at en aktuel sag er fuldstændig afgørende for kommunens fremtidige ve og vel. Det er på mange måder en del af den politiske kultur, at blive optaget af en sag, især hvis der også er bevågenhed fra borgere, presse og andre steder fra. Fordelingen af spilletider på en kunstgræsbane eller torvebelægninger, har eksempelvis været emner, der i bestemte perioder har optaget en stor del af min tid.

Indsendt af Claus Thykjær den 8. februar 2017 - 21:24

Greve kommune er den kommune i landet, der har de bedste rammevilkår for erhvervslivet. I hvert tilfælde, hvis man følger DIs opgørelse af erhvervsklimaet i Danmark, her er har Greve de sidste tre år været placeret som den kommune med de bedste kommunale rammevilkår for erhvervslivet, fx erhvervsfrekvens, brug af private leverandører, størrelsen af dækningsafgifter og omfanget af erhvervsbyggeri.

Indsendt af Claus Thykjær den 31. januar 2017 - 15:17

For mig er det også politik, når jeg engang i mellem interesserer mig for de helt små detaljer”.

”Når man oplever, at administrationen ikke arbejder i den retning som man vil politisk, så tyr vi til at lave en ny politik, der er endnu mere detaljeret”

Indsendt af Claus Thykjær den 24. januar 2017 - 20:51

I sidste uge var jeg på en yderst interessant studietur, hvor vi blandt andet kigge på big data og kunstig intelligens og hvad det gør ved nutidens/fremtidens organisationer og hele vores samfund.

Uanset hvor hårdt Trump prøver, så tror jeg ikke han kan stoppe den udvikling som vi er midt i og som er ved at forandre hele vores måde at arbejde på.

Indsendt af Claus Thykjær den 21. december 2016 - 9:53

Jay-Z har 99 problemer, det kan vi måske slå i Greve. Måske ikke med deciderede problemer men med udfordringer. Vi har sat gang i en omfattende proces, der skal finde frem til de forskellige forhold, rammer, vilkår og andet, der er med til at udfordre den kommunale hverdag.

Indsendt af Claus Thykjær den 7. december 2016 - 23:03

Når vi om få dage fejrer juleaften, så tror jeg de færreste af os er særlig åbne over for at lave alt for meget om på, de måde vi hver især plejer at fejre det på. De fleste synes nok, at netop deres måde at holde jul på, er den helt rigtige . Men egentlig laver vi jo tit om på vores traditioner, når der sker familiesammenlægninger, når vi får børn og så videre. I de situationer blandes traditioner og nye opstår.

Indsendt af Claus Thykjær den 1. december 2016 - 6:15

Frem til 2012 arbejdede jeg som vicekommunaldirektør i Gribskov, hvor vi talte om begrebet HR-partnerskaber. Ideerne bar partnerskabsbegrebet er i høj grad udviklet af Vibeke Holm, der var en ildsjæl og formåede at holde fast i tankerne. Jeg husker de første spæde tanker om, hvor vi kunne komme hen og derfor er det fedt at se på nedenstående videoer, hvordan det er lykkes at fastholde partnerskabsbegrebet.

Indsendt af Claus Thykjær den 25. november 2016 - 11:43

Jeg følger med i serien Westworld, der fortæller en spændende historie om forholdet mellem mennesker og robotter. I serien bygges spændingen op med afsæt i, at robotterne i højere og højere grad opbygger en bevidsthed og erindring, der gør dem til en trussel for menneskerne. På trods af faren fra robotterne, så er det faktisk robotterne man har mest sympati for. Spændende og tankevækkende serie.

Indsendt af Claus Thykjær den 13. november 2016 - 21:22

Som en del af budgetprocessen, er der i Greve et samarbejde med MED systemet. Det foregår meget traditionelt eksempelvis ved, at Hovedudvalget deltager på budgetseminarer, ved møder mellem Hovedudvalg og nogle gange fagudvalg, hvor man drøfter budgettet og endelig ved at der afleveres høringssvar lige før budgettet bliver endeligt vedtaget. Udfordringen er blot, at selv om man formelt set har en række tiltag, der skal sikre inddragelse af personalesiden, så er det ikke en proces som nogle af deltagerne synes er optimal.

Sider